Υπολογισμός προτεινόμενης έκπτωσης

Προκειμένου να υπολογίσετε την προτεινόμενη έκπτωση του προγράμματος**, παρακαλούμε να συμπληρώσετε στην ακόλουθη φόρμα τον αριθμό της κάρτας σας ή εάν δεν έχετε κάρτα τα 7 τελευταία ψηφία του αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου σας (VIN).